Bơm tăng áp A-130JACK

Bơm tăng áp A-130JACK

LUỒNG NƯỚC BƠM CÓ THỂ KIỂM SOÁT NHỜ CÔNG TẮC TỰ ĐỘNG LIÊN KẾT VỚI VÒI KHÓA NƯỚC, RẤT TIỆN ÍCH
MODEL:
A-130JACK
Công suất:
125W
Lưu lương tối đa:
30 lít/ phút
Hút sâu tối đa:
9m
Tổng độ cao tối đa:
27m
In/out: 
25/25 mm