Động cơ điện SCL-KR Mitsumishi

Động cơ điện SCL-KR Mitsumishi

ĐỘNG CƠ ĐIỆN MITSUBISHI 1 PHASE – SCL-KR
Công suất: 1HP (0.75 Kw) đến 10HP (7.5 Kw)
Volts: 220/230V
Hz: 50/60
Pole: 4
IP: 22
Frame: 90S-132ML
Loại có capa đề, capa chạy